• Algemene ledenvergadering

  9 sep 2019
 • Op maandag 23 september a.s. om 20.00 uur zal in de Bosbadhal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden. Leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. De uitnodiging en agenda zijn te krijgen door op onderstaande link te klikken.

  Een van de agendapunten van de algemene ledenvergadering zal de statutenwijziging zijn van Ceres. Hieronder volgt een korte toelichting inzake deze statutenwijziging.

  De huidige statuten van Ceres zijn verouderd. Derhalve is het nodig om de statuten te updaten en aan te passen aan de huidige wetgeving. Tevens dienen de statuten aan te sluiten op de huidige gewijzigde statuten van de NBB i.v.m. de overgang van rayons naar afdelingen. Het bestuur heeft in overleg met de notaris een concept opgesteld voor het aanpassen van de statuten aan de hand van modelstatuten zoals voorgeschreven door de NBB. Deze aanpassingen zijn reeds goedgekeurd door de NBB. 

  Een concept van de akte van statutenwijziging is in te zien door een schriftelijk verzoek aan het bestuur middels een mail naar secretaris@bvceres.nl waarna het concept van de akte zal worden toegezonden. Eventuele op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van dit concept graag schriftelijk indienen via secretaris@bvceres.nl tot uiterlijk vrijdag 20 september aanstaande.

  Het huishoudelijk reglement zal eveneens aangepast worden zodat deze geheel zal aansluiten op de nieuwe statuten.

   

  Uitnodiging en agenda ALV