• ALV naar september verplaatst

    10 jun 2019
  • Met een voorstel over een statutenwijziging.                          

    De laatste jaren werd de algemene ledenvergadering in juni gehouden aan het eind van het oude seizoen. Daarom willen we u nu informeren dat de jaarlijkse ALV dit jaar in september zal plaatsvinden. De reden is dat we bezig zijn met nieuwe statuten en deze pas in september klaar zullen zijn. De reden voor de nieuwe statuten is de overgang van rayons naar afdelingen bij de NBB en de noodzaak tot vernieuwing. De nieuwe statuten zullen in september aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Mocht u vragen hier over hebben en/of input hierover willen geven, mail dan naar bestuur@bvceres.nl

    De verplaatsing van de ALV naar september geeft ook meer tijd om te zoeken naar een nieuwe voorzitter. De datum van de ALV zal aan z.s.m. met u worden gecommuniceerd.

    Met vriendelijke groet, het bestuur