• Basketbal voor Dummies

 • Een laagdrempelig programma dat bestaat uit stukje theorie en praktijk voor Ceresouders    

   

  Best ouders en verzorgers van Ceres-leden,

  Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Elke jaar zien wij dat het steeds lastiger wordt om de bezetting van trainers en coaches op een goede en gezonde wijze rond te krijgen, zodat onze leden - uw kinderen - op een leuke en veilige manier deze sport kunnen beoefenen.  We hebben te weinig doorstroom binnen onze eigen leden om aan de nog steeds groeiende vraag van training en coaching te kunnen voldoen.

  Wij weten dat er ouders en verzorgers zijn die best een steentje best bij willen dragen op trainers/coaching, maar de stap naar het onbekende toch (te) groot vinden. Uiteraard vinden wij dit jammer en willen kijken hoe wij als vereniging een brug kunnen slaan om ouders meer te betrekken bij het trainer- en coaching schap.

  Wij willen hiervoor het programma ‘basketbal voor Dummies’ uitrollen. Een laagdrempelig programma dat bestaat uit stukje theorie en praktijk onder begeleiding, om ouders te helpen de stap naar (assistent)trainer en (assistent)coach te kunnen maken.

  Het doel is om hier voor de kerst mee te starten. Naast dat het leerzaam zal zijn, moet het ook vooral leuk zijn en de betrokkenheid bij de vereniging bevorderen.

  Heb je interesse om mee te doen in dit nieuwe programma, meld je dan aan bij Anton Mulder (fam.a.mulder@gmail.com), hij zal je dan verder op de hoogte houden van de plannen!

  Met Hartelijke Groet,  Namens de Technische Commissie,

  Anton Mulder