• De commissies van BV Ceres bestaan uit de volgende leden met bijbehorende taken:

  Technische commissie: Klaas Huizinga, Susan Wassink, Geert-Jan Dekkers en Anton Mulder

  Taak: regelen van alle team,- trainings- en wedstrijdzaken.

  Contact via: tc@bvceres.nl

  Oproep voor extra ondersteuning (geen basketbalkennis vereist).

   

  Wedstrijdsecretaris: André Breman

  Taak: planning wedstrijden en aanspreekpunt voor NBB m.b.t. competitiezaken.

  Contact via: wedstrijden@bvceres.nl

   

  Scheidsrechterscommissie:

  Taak: inplannen van jurybezetting en scheidsrechters.

  - Thuiswedstrijden: Robin de Groot en Edwin Driessen.

  - Leveringsplicht NBB (uitwedstrijden): Susan Wassink.

  Contact via: scheidsrechters@bvceres.nl

   

  Ledenadministratie: Jasper Muller

  Taak: voeren van de ledenadministratie (in- en uitschrijvingen, ledengegevens, etc.).

  Contact via: ledenadministratie@bvceres.nl

   

  Sponsorcommissie: Vacature

  Taak: werven van en onderhouden contacten met sponsors en adverteerders.

  Contact via: sponsoring@bvceres.nl

   

  Kledingcommissie: Stan Drijfhout

  Taak: het verzamelen en controleren van tenues in mei en de uitgifte in september.

  Contact via: kleding@bvceres.nl

   

  Materialencommissie: Steven Bonhof en Bart Beswerda

  Taak: Bijhouden en bestellen van verenigingsmaterialen (ballen en overig).

  Contact via: penningmeester@bvceres.nl

   

  Financiële commissie:

  Taak: binnenhalen/betalen, registreren en rapporteren van contributies, overige opbrengsten en uitgaven en het opstellen van de jaarrekening.

  - Administrateur: Freddy Drijfhout

  Taak: voeren van de financiële administratie.

  - Contributies: Freddy Drijfhout

  Taak: innen van de contributies.

  - Grote Club Actie: Vacature

  Taak: verzorgen van de Grote Club Actie.

  Contact via: penningmeester@bvceres.nl

   

  Activiteitencommissie: vacature 

  Oproep voor extra ondersteuning (geen basketbalkennis vereist).

  Taak: Organiseren van verenigingsactiviteiten naast NBB-activiteiten, zoals vuurwerk- en mixtoernooi, feestjes, uitjes etc.

   

  P.R.-commissie:

  Taak: zorgdragen voor interne en externe communicatie

  - Webcommissie: vacature

  Taak: verzorgen van de verenigingswebsite.

  - Social media: vacature

  Taak: bijhouden van verenigingsaccounts van Facebook, Twitter of Instagram

  Facebook: vacature; Twitter: Freddy Drijfhout; Instagram: Bas Smid.

  - Verenigingsfotograaf: vacature

  Taak: zorgdragen voor actuele teamfoto’s en fotograferen activiteiten.

  - Archivaris: vacature

  Taak: opzetten, opbouwen en verzorgen van digitaal verenigingsarchief.

  - Publiciteit in media: vacature

  Taak: schrijven van persberichten voor lokale media.

   

  Hammerscommissie: Jan-Meindert de Witte

  Taak: regelen van wedstrijdkaarten van partnerclub Landstede Hammers voor Ceresleden.

  Contact via: hammers@bvceres.nl

   

  Jubileumcommissie: vacature

  Taak: organiseren van 55-jarig jubileum.

  Contact via: voorzitter@bvceres.nl

   

  Recreantencommissie: Arjen

  Taak: organisator van recreantenwedstrijden- en toernooien.

  Contact via: tc@bvceres.nl

   

  Vertrouwenspersoon: Freek Braam

  Taak: aanhoren, adviseren en je raad geven over mogelijke vervolgstappen betreffende seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag.

  De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de vereniging, dus geen lid van de vereniging en niet aangestuurd door het bestuur.

  Contact via: j.f.braam@solcon.nl of telefoonnummer 06-53573621.

   

  Kascommissie: Stef Munsterman en Bertrand van Keulen

  Taak: controleren van de financiële administratie van BV Ceres.

  De kascommissie wordt aangesteld door de algemene ledenvergadering (dus de leden) en niet aangestuurd door het bestuur.