• Contributies en leeftijdscategorieën

  Leeftijdsindeling (seizoen 2023/2024)

  Jongens / Meiden U8: geboren in 2016 en later

  Jongens / Meiden U10: geboren in 2014 en 2015 

  Jongens / Meiden U12: geboren in 2012 en 2013

  Jongens / Meiden U14: geboren in 2010 en 2011

  Jongens / Meiden U16: geboren in 2008 en 2009

  Jongens / Meiden U18: geboren in 2006 en 2007

  Heren / Dames U20: geboren in 2004 en 2005

  Heren / Dames U22: geboren in 2002 en 2003

  Heren / Dames Senioren: geboren in 2001 of eerder

   

  Contributie
  De contributie zal in 10 gelijke termijnen worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats in september, de laatste in juni. De contributies worden in de eerste week van de kalendermaand geïncasseerd. Wanneer het bedrag niet geïncasseerd kan worden, zal het de volgende maand extra worden geïnd. Bij meerdere storneringen zal een herinnering per mail gestuurd worden en kan de speelgerechtigheid in gevaar komen.

  In de volgende tabel tref je de contributiebedragen per maand (x10) aan:

  Team 

  Spelend lid 

  Trainend Lid 

  U8 

  € 23,50 

  € 23,50 

  U10 

  € 23,50 

  € 23,50 

  U12

  € 23,50 

  € 23,50 

  U14 

  € 32,25 

  € 25,75 

  U16 

  € 32,25 

  € 25,75 

  U18 

  € 32,25 

  € 25,75 

  U20

  € 32,25 

  € 25,75 

  U22 

  € 41,00 

  € 28,00 

  Senioren 

  € 41,00 

  € 28,00 

  Masters (donateurleden) 50,00 euro per jaar.

  Contributie wordt berekend naar de leeftijdsgroep waarin je volgens jouw leeftijd onder valt en dus niet naar de leeftijdsgroep waarin je speelt en/of traint. Je bent pas contributie verschuldigd vanaf de 1e van de eerste volgende maand wanneer je je hebt aangemeld als lid.

  Bij Ceres wordt, in tegenstelling tot veel andere clubs, de clubkleding betaalt uit de contributies, trainen alle teams van U12 en hoger 2x per week en wordt er doorgetraind tot de zomervakantie.

  De penningmeester mag jaarlijks de contributiebedragen met het CBS-prijsindexcijfer verhogen. Een verhoging boven dit cijfer moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd.

  Betalen 

  Betalingswijze kan alleen via een machtiging voor automatische incasso. Het bankrekeningnummer of IBAN van Ceres is NL13RABO0148116493

  Voor (ouders van) leden met een inkomen op of net boven bijstandsniveau is er de mogelijkheid de contributie te voldoen vanuit een Meedoenpakket van de Gemeente Noordoostpolder. Meer informatie hierover op Meedoenpakket | Gemeente Noordoostpolder  

  Clubkleding 

  Elk spelend lid is verplicht bij wedstrijden van zijn of haar team de clubkleding van Ceres te dragen. Dit is een Oranje shirt met een oranje broekje. De kleding blijft gedurende het seizoen in bezit van het team, aan het eind van het seizoen moet de kleding worden ingeleverd bij de kledingcoördinator. De clubkleding wordt beschikbaar gesteld door BV Ceres.