• Contributies seizoen 2019-2020

    22 jun 2019
  • De contributies zijn conform huishoudelijk reglement met het CBS-prijsindexcijfer verhoogd.

    Ondanks stijgende kosten is het gelukkig niet nodig een verhoging boven dit cijfer aan de leden voor te leggen. 

    De nieuwe contributies zijn te vinden op: Contributies 2019-2020

    Het bestuur