• Ereleden BV Ceres

    De heer J. Borgers

    Mevrouw H. Borgers-Heutink

    Mevrouw F. Brinkman

    De heer J. van de Bosch