• Gedragscode

  Richtlijnen voor spelers

  • Respecteer de vereniging en allen die daarbij betrokken zijn.
  • Ga op een normale manier om met de accommodatie, met trainers, coaches, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, supporters, tafelaars en andere betrokkenen.
  • Vermijd gedrag dat de vereniging zou kunnen schaden.
  • Het is verboden voorafgaand aan trainingen, wedstrijden of toernooien alcoholhoudende dranken te nuttigen.
  • Het is verboden drugs te gebruiken binnen de accommodaties, die Ceres gebruikt of onder invloed te trainen, te spelen of aan andere activiteiten van Ceres deel te nemen.
  • Het is verboden om bij activiteiten van Ceres wapens bij je te hebben.

  Verdere regels:

  • Kom altijd op tijd
  • Kom altijd trainen
  • Zeg niet af zonder gegronde reden
  • Heb je een goede reden om af te zeggen, doe dit dan tijdig
  • Draag het juist clubtenue
  • Draag tijdens het spelen en trainen geen sieraden
  • Respecteer de spelregels en de beslissingen van de scheidsrechters
  • Kom de afspraken die met trainers/coaches gemaakt zijn na
  • Geef gevolg aan het verzoek wedstrijden te fluiten of te tafelen

  Indien een spelend lid zich niet houdt aan deze gedragscode dan is het bestuur, dan wel een afgeleide daarvan bevoegd een nader te bepalen sanctie op te leggen. Voor het niet fluiten of tafelen van wedstrijden en het niet zorgen voor een geschikte vervanger geldt het gele- en rode kaartensysteem.

  Ten slotte
  Van alle betrokkenen bij BV Ceres wordt gevraagd deze gedragscode te ondertekenen en na te leven.