• Missie, visie en kernwaarden

 • Doel van de vereniging

  De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de basketbalsport door deel te nemen aan NBB-competities/andere wedstrijden en wedstrijden/evenementen te organiseren op het gebied van de basketbalsport (uit de statuten van BV Ceres).

   

  Missie 

  Onze missie: Passie voor basketbal!

  Basketbalvereniging Ceres wil jong en oud, jongens en meisjes enthousiast laten basketballen in een levendige, familiaire clubsfeer met respect voor ieders mogelijkheden. Ceres wil spelers binnen een gezonde en veilige omgeving ontwikkelen en ze met plezier, maximale inzet en passie het beste resultaat uit zichzelf, de wedstrijd en de club laten halen.

   

  Visie

  Door maximale inzet, plezier en sportiviteit ontwikkelen spelers zich. Dit resulteert in hogere sportieve prestaties. Daarnaast willen wij een vereniging zijn waarbij iedereen betrokken is en een bijdrage levert.

   

  Uitgangspunten

  -     Hechte vereniging waarbij plezier voorop staat en inzet van een ieder wordt verwacht.

  -     Leden en ouders van jeugdleden zijn betrokken bij de vereniging.

  -     Dezelfde aandacht en faciliteiten voor alle teams.

  -     Ontwikkelen boven resultaat.

  -     Alle teams (m.u.v. U8 en U10) trainen 2x per week.

  -     Jaarlijks organiseren van scheidsrechterscursus.

  -     Jaarlijks organiseren Scholierensport.

  -     Geen leningen en een stevig eigen vermogen om tegenvallers op te vangen.

   

  Kernwaarden

  Plezier

  Wij willen bovenal laten zien en ervaren dat basketbal een leuke sport is. Tijdens trainingen en wedstrijden willen wij dat onze leden plezier beleven in het basketballen. Tevens willen wij niet-leden enthousiast maken voor basketbal en een positief beeld scheppen van de sport.

  Inzet

  Ceres is een vereniging met leden en vrijwilligers. Binnen de mogelijkheden zet iedereen zich maximaal in voor de club en eigen team. Ceres wil spelers die fanatiek zijn en hard willen werken, een ieder op zijn of haar eigen niveau.

  Verbonden

  Samen zijn wij de vereniging. Een Cereslid neemt verantwoordelijkheid voor zijn team en de vereniging. We willen een club zijn waar vriendschap, gezelligheid en familie belangrijk zijn en waar een ieder bereid is een handje te helpen, samenwerkt en elkaar positief coacht.

  Fairplay

  Een Cereslid houdt zich aan afspraken, respecteert de (spel)regels en houdt rekening met de verschillende capaciteiten van clubgenoten, teammaten en officials. Ouders van jeugdleden moedigen positief aan, maar coachen niet. Respect is het sleutelwoord.