• Nieuwe secretaris

    3 okt 2018
  • Het bestuur is verheugd te melden dat er een secretaris is gevonden. En het is...                                            

    Ceres zit al meer dan een seizoen zonder secretaris. Een slechte zaak, want het is een belangrijke functie en de andere bestuursleden hebben al te veel taken om dit erbij te doen. Daarom is het bestuur verheugd te melden dat Inez Wijnia zich heeft gemeld voor de functie van secretaris. Formeel moet een secretaris gekozen worden door de leden tijdens een algemene ledenvergadering. Maar de statuten stellen dat het bestuur tussentijds een plaatsvervanger kan benoemen tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het bestuur zal Inez Wijnia daarom per heden benoemen als secretaris tot de ALV in juni. Heeft iemand bezwaar tegen haar als secretaris of tegen deze procedure, dan kan dat gemeld worden via bestuur@bvceres.nl.

    Inez Wijnia is al jaren trouw supporter van Ceres. Haar man Ronald speelt in heren 2 en haar dochter Yinthe in U14-2. Ook was ze lid van de activiteitencommissie van Ceres. We wensen Inez veel succes en plezier in haar nieuwe functie.