• Nieuws van NBB afdeling Oost

  10 feb 2021
 • Basketbalcompetities seizoen 2020-2021                                      

  Afgelopen dinsdagavond heeft het kabinet bekend gemaakt, dat de huidige lockdown wordt verlengd tot tenminste dinsdag 2 maart. Ook is een update van de routekaart gepubliceerd. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) moet daarom helaas vaststellen dat ook dit seizoen alle basketbalcompetities (met uitzondering van de DBL en de WBL) niet kunnen worden afgerond in hun huidige opzet. Het aantal inhaalweekenden dat in juni nog beschikbaar is, is helaas niet voldoende om alle gepubliceerde competitieronden in te plannen. Als gevolg hiervan moeten we vaststellen dat de competities binnen het vastgestelde uitgangspunt van 75% gespeelde wedstrijden niet kan worden voltooid. Er worden derhalve geen kampioenen en degradanten aangewezen, de gepubliceerde promotie - en degradatieregelingen zullen niet worden toegepast en landelijk zullen geen Finals worden georganiseerd. Bij de indeling van de competities voor het nieuwe seizoen 2021-2022 wordt gekeken naar de huidige indeling en zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt voor teams die mogelijk geen recht hebben op plaatsing in een bepaalde divisie/klasse/poule.

  De NBB vindt het heel belangrijk dat, zodra dit weer veilig en verantwoord kan, er weer kan worden gesport. Hierbij willen we als NBB faciliterend zijn naar de verenigingen toe en vooral qua organisatie ‘gereed staan’ zodra het vanuit de routekaart en maatregelen vanuit de overheid weer geoorloofd is om te basketballen. Daarom is besloten om voor nu alle reeds in Sportlink vermelde indelingen en geplande wedstrijden niet te verwijderen, maar te laten staan. Dit als hulpmiddel voor de verenigingen wanneer het basketballen weer is toegestaan (zie de bijlage voor meer details). De verenigingen mogen zelf bepalen of zij wel of niet gebruik gaan maken van deze planning. Los van het spelplezier van leden, bieden de wedstrijden de verenigingen ook de mogelijkheid om leden alsnog wedstrijdervaring te laten opdoen en om bijvoorbeeld scheidsrechters en coaches op te leiden.

  Wanneer een vereniging of een bepaald team van een vereniging niet meer wil gaan spelen, dan is hiervoor alle begrip. In dat geval verzoeken wij de betreffende vereniging om dit voor maandag 1 maart aan het bureau en de tegenstander(s) door te geven. De wedstrijden van de betreffende teams van deze vereniging worden dan kosteloos (= geen boetes, terugtrekkingskosten, zaalhuurvergoedingen etc.) uit Sportlink gehaald. De betrokken tegenstanders hebben dan nog gelegenheid om eventuele tijdswijzigingen aan te brengen, andere tegenstanders te regelen en/of zaalhuur terug te geven aan de verhuurder. Voor die competitiewedstrijden die straks nog gaan worden gespeeld, zal de NBB gewoon de scheidsrechters aanschrijven in de gebruikelijke klassen. De daadwerkelijke kosten daarvan zullen aan het einde van het seizoen normaal worden doorbelast aan de deelnemende teams.

  Op basis van alle signalen en meningen die we afgelopen week hebben opgehaald bij een kwart van alle verenigingen in het land, zijn wij ervan overtuigd dat deze geboden flexibiliteit en mogelijkheid tot het (georganiseerd) spelen van wedstrijden het beste recht doen aan dit gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land nog steeds verkeert.

  Met vriendelijke groet,

  NEDERLANDSE BASKETBALL BOND