• Scheidsrechterscursus

    30 jan 2019
  • Ceres organiseert een BS2-cursus voor 15+ leden zonder scheidsrechtersdiploma.               

    Binnenkort zal er een scheidsrechterscursus georganiseert worden. Deze cursus is verplicht voor alle leden van 15 jaar en ouder zonder scheidsrechtersdiploma. Dit is afgesproken met de leden en vastgelegd in artikel 47 van het huishoudelijk reglement. Deze leden krijgen een uitnodiging.

    Mochten er ouders van jeugdleden of andere geinteresseerden zijn die de cursus willen volgen, dan mogen ze zich melden via tc@bvceres.nl. Of spreek Susan Wassink aan. Van harte welkom!

    Op www.basketballmasterz.nl kun je een uitleg van de spelregels krijgen. Ook als je geen cursus doet.