• Verslag ALV en nieuwe statuten HHR

  27 sep 2019
 • Afgelopen maandag was de jaarlijkse ALV met de goedkeuring van de nieuwe statuten en HHR.                

  Op de ALV van 23 september jl.  waren 15 (ouders van jeugd-)leden aanwezig. De overige leden zijn blijkbaar zeer tevreden met het bestuur en de vereniging. Tijdens de vergadering werd de jaarrekening 2018-2019 goedgekeurd en ingestemd met de begroting 2019-2020. De verschillende commissies deden verslag van hun activiteiten en hun plannen.

  Tijdens de vergadering werden de nieuwe statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) goedgekeurd. Via onderstaande links zijn ze te zien. Lees ze goed door want elk lid wordt geacht deze te kennen. Uiteraard komen deze vast op onze website te staan, waardoor ze op elk moment te raadplegen zijn.

  Het laten goedkeuren van de statuten en HHR was de laatste activiteit van voorzitter Arjan van de Beek. Hij geeft na drie seizoen de voorzittershamer door aan de door de ALV unaniem gekozen Erika Baltus. Inez Wijnia werd verkozen tot secretaris. Met Erika, Inez, penningmeester Freddy Drijfhout en technisch bestuurslid Geert-Jan Dekkers bestaat het bestuur uit vier personen.

  De nieuwe voorzitter wil verbinden: vrijwilligers laten samenwerken en de ouders van de jeugdleden actief krijgen. Een vereniging ben je samen en als iedereen iets doet waar hij goed in is, worden de taken goed verdeeld en alle vacatures ingevuld. Ook keek Erika vooruit naar 2021, waarin het 50-jarig jubileum van Ceres gevierd gaat worden. Binnenkort wil ze al starten met een jubileumcommissie.

  De vacature van de sponsorcommissie gaat ingevuld worden door Dennis de Vries. Ideeën over sponsors of sponsoring graag mailen naar sponsoring@bvceres.nl

   

  Statuten BV Ceres

  Huishoudelijk Reglement BV Ceres