• Ceres heeft jaren geleden besloten om de werkzaamheden binnen onze vereniging eerlijk te verdelen. Het idee is: een vereniging ben je samen, iedereen moet wat doen voor de club en iedereen is daarvoor zelf verantwoordelijk.

  Vrij naar John F. Kennedy: "Ask not what your club can do for you -- ask what you can do for your club."

  Het systeem is ontstaan, toen tijdens de ledenvergadering van 2009 bleek dat er nauwelijks bestuursleden, trainers en commissieleden waren. Een werkgroep heeft zich toen over dit probleem gebogen. De leden gaven die werkgroep de opdracht om niet te gaan bedelen wie er alsjeblieft vrijwilliger wil worden. De leden wilden een blijvende oplossing.

  De werkgroep heeft een 'verplichte vrijwilligersbijdrage' bedacht. Het voorstel van de werkgroep is door de leden unaniem overgenomen. In latere ledenvergaderingen hebben de leden nog eens bevestigd dat ze het ermee eens zijn. 

  De oplossing

  • Alle leden krijgen een werkplicht van een aantal uren per seizoen:
   • Competitiespelers : ongeveer 20 uur per seizoen
   • Trainende leden : ongeveer 10 uur per seizoen
   • Masters en leden U8 en U10 zijn vrijgesteld
  • Bestuursleden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden omdat hun taak omvangrijker is dan die 20 uur, omdat het moeilijk is om vrijwilligers voor deze functies te vinden en voor de verantwoording.
  • Trainers ontvangen een vergoeding per training en wedstrijd.
  • Het is niet mogelijk om een taak af te kopen, je mag jouw taak wel door iemand anders laten uitvoeren. Bijvoorbeeld: een vader mag fluiten bij de thuiswedstrijden van zijn zoon.
  • Leden die betaald worden voor hun werkzaamheden, moeten verantwoording afleggen voor hun functioneren.
  • Alle vergoedingen zijn vrijwilligersvergoedingen en blijven daarmee onder de belastingnorm.

  De organisatie

  • Alle functies zijn zorgvuldig omschreven
  • Alle leden moeten zich aan het eind van het seizoen opnieuw aanmelden en kunnen dan hun keuze aangeven voor de beschikbare functies
  • Er bestaat de mogelijkheid voor het volgen van opleidingen of trainingen voor de verschillende functies
  • Leden kunnen zelf kiezen welke werkzaamheden ze willen verrichten
  • Uitgangspunt is, dat iedereen iets doet dat hij/zij leuk vindt
  • Als er teveel aanmeldingen zijn voor bepaalde functies, wordt in overleg met betrokkenen naar een oplossing gezocht
  • Alle functies worden geclusterd en vallen onder een commissie
  • Elke commissie maakt zelf een jaarplan en een begroting
  • De commissies vallen rechtstreeks onder een bepaald bestuurslid, met dit bestuurslid wordt het jaarplan en het budget besproken.
  • Elke commissie is zelfstandig, men verdeelt zelf de werkzaamheden en zo ook de vervanging bij ziekte e.d

  De handhaving

  • Leden verplichten zich door middel van het uitvoeren van een taak
  • Als je in deze taak tekortschiet, wordt je daarop door het bestuur op aangesproken
  • Als je verzaakt, krijg je een formele 'gele kaart' van het bestuur
  • Bij een tweede keer volgt een schorsing voor de rest van het seizoen (niet trainen en geen wedstrijden, maar wel een contributieverplichting).